VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.01 DATË 24.02.2021

18 Mars 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.01 DATË 24.02.2021

“Për miratimin kritereve për familjet në nevojë që do trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6 % të fondit

të kushtëzuar për bllok-ndihmën me fondet e pushtetit qendror dhe vendor për vitin 2021.”

shkarkoje te plote