VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.02 DATË 24.02.2021

18 Mars 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.01 DATË 24.02.2021

“PËR TRAJTIMIN E FAMILJEVE ME NDIHME EKONOMIKE ME FONDIN DERI 6 % PËR MUAJIN DHJETOR 2020”

shkarkoje te plote