VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.03 DATË 24.02.2021

18 Mars 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.03 DATË 24.02.2021

“PËR DHËNIEN NË PËRDORIM PËR NJË AFAT 10-VJEÇAR SIPËRFAQEN PYJORE PREJ 5.72 HA PËR AGROPYLLTARI”

shkarkoje te plote