VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.05 DATË 24.02.2021