VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.06 DATË 24.02.2021

18 Mars 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.06 DATË 24.02.2021

“PËR NJË SHTESË TË VENDIMIT NR. 56, DATË 22.12.2020 TË KËSHILLIT BASHKIAK

“PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE TË BURSAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT

PARA UNIVERSITAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021”

shkarkoje te plote