VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.08 DATË 24.02.2021

18 Mars 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.08 DATË 24.02.2021

“PËR MIRATIMIN E VLERËS SË SHPRONËSIMIT TË QYTETARIT FEJZI MALASI

NË KUADËR TË ZBATIMIT TË PROJEKTEVE TË BASHKISË MALLAKASTËR”

shkarkoje te plote