VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.10 DATË 24.02.2021