VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.11 DATË 24.02.2021

18 Mars 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.11 DATË 24.02.2021

“PËR AKORDIMIN E TITULLIT “QYTETAR NDERI”, Z. SHPËTIM DERVISHAJ, PAS VDEKJES”

shkarkoje te plote