VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.12 DATË 24.02.2021

18 Mars 2021

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.12 DATË 24.02.2021

“PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKISË MALLAKASTËR NR. 47, DATE 20.06.2019

“PËR MIRATIMIN E SINJALISTIKËS RRUGORE (TABELA + VIJËZIME), NË ZONËN URBANE PËR QYTETIN BALLSH”

shkarkoje te plote