VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.60 DATË 22.12.2020

22 Dhjetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.60 DATË 22.12.2020

“PËR SHPËRBLIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT BASHKIAK DHE TË KRYETARËVE TË FSHATRAVE”

shkarkoje te plote