VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.61 DATË 22.12.2020