VENDIM I KËSHILLIT BASHKIAK MALLAKASTËR VENDIM NR.62 DATË 22.12.2020

22 Dhjetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KËSHILLI BASHKIAK MALLAKASTËR

VENDIM

Vendim Nr.62 DATË 22.12.2020

“MIRATIMIN E BUXHETIT TE VITIT 2021 PËR NDËRMARRJEN E SHËRBIMEVE PUBLIKE MALLAKASTËR”

shkarkoje te plote