VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.23 DATË 21.05.2020

2 June 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.23 DATË 21.05.2020

Për miratimin e rregullores e këshillit bashkiak mbi. Marrëdhëniet e këshillit bashkiak me publikun dhe median (konsultimeve)

shkarkoje te plote