VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.24 DATË 21.05.2020

2 June 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.24 DATË 21.05.2020

Për disa ndryshime në vendimin e këshillit të bashkisë Mallakastër Nr.106, datë 20.12.2019 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2020 dhe PBA 2020-2022”

shkarkoje te plote