VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.25 DATË 21.05.2020

3 June 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.25 DATË 21.05.2020

Për miratimin e ndryshimeve në vendimin e këshillit bashkisë Mallakastër Nr. 47, date 20.06.2019 “për miratimin e sinjalistikës rrugore (tabela + vijëzime), në zonën urbane për qytetin Ballsh”

shkarkoje te plote