VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.28 DATË 25.06.2020

11 Korrik 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.28 DATË 25.06.2020

PËR TRAJTIMIN E FAMILJEVE ME NDIHME EKONOMIKE ME FONDIN DERI 6 % PËR MUAJIN MAJ 2020

shkarkoje te plote