VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.37 DATË 26.08.2020

9 Shtator 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.37 DATË 26.08.2020

"PER TRAJTIMIN E FAMILJEVE ME NDIHME EKONOMIKE ME FONDIN DERI 6 % PER MUAJIN KORRIK 2020”

shkarkoje te plote