VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.39 DATË 26.08.2020

9 Shtator 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.39 DATË 26.08.2020

"PËR MIRATIMIN E TAVANEVE PËRFUNDIMTARE TË PROGRAMIT TË BUXHETIT AFATMESËM 2021-2023”

shkarkoje te plote