VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.41 DATË 26.08.2020

9 Shtator 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.41 DATË 26.08.2020

“PËR MIRATIMIN E PROPOZIMIT TË NDRYSHIMIT TË EMËRTIMIT TË DISA FSHATRAVE TË BASHKISË MALLAKASTËR”

shkarkoje te plote