VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.45 DATË 23.09.2020

15 Tetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.45 DATË 23.09.2020

“KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT TË NXËNËSVE PËR VITIN SHKOLLOR 2020 – 2021”

shkarkoje te plote