VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.47 DATË 21.11.2020

16 Nentor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.47 DATË 21.11.2020

“PËR TRAJTIMIN E FAMILJEVE ME NDIHME EKONOMIKE ME FONDIN DERI 6 % PËR MUAJIN SHTATOR 2020”

shkarkoje te plote