VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.49 DATË 25.10.2020

25 Dhjetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.49 DATË 25.10.2020

“PËR TRAJTIMIN E FAMILJEVE ME NDIHME EKONOMIKE ME FONDIN DERI 6 % PËR MUAJIN TETOR 2020”

shkarkoje te plote