VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.51 DATË 25.10.2020

28 Dhjetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.51 DATË 25.10.2020

“PËR MIRATIMIN NUMRIT TE PËRGJITHSHËM TE PUNONJËSVE TE BASHKISË MALLAKASTËR DHE INSTITUCIONEVE NE VARËSI PËR VITIN 2021”

shkarkoje te plote