VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK MALLAKASTER VENDIM NR.52 DATË 25.10.2020

28 Dhjetor 2020

BASHKIA MALLAKASTER

KESHILLI BASHKIAK MALLAKASTER

VENDIM

Vendim Nr.52 DATË 25.10.2020

“PËR MIRATIMIN E AKORDIMIT TË VLERËS FINANCIARE PREJ 30. 000 LEKËSH PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE

TË FUNERALIT TË TË NDJERËS TAJANE RRAPO LUTAJ, QYTETI BALLSH, NJËSIA ADMINISTRATIVE BALLSH, BASHKIA MALLAKASTËR”.

shkarkoje te plote